หน้าแรก เกี่ยวกับเรา โปรแกรม ตารางเรียน โปรโมชั่น ข่าวสาร & กิจกรรม แกลลอรี่ ติดต่อเรา
 
Program
 
World Plus+
เป็นโปรแกรมที่ฝึกให้เด็กๆได้รู้จักการค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง ผ่านช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น สารานุกรม, อินเทอร์เน็ต, สารคดี ฯลฯ และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อทำเป็นโครงงาน พร้อมกับฝึกทักษะการนำเสนอผลงานชิ้นนั้นๆด้วยตนเอง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นการช่วยสร้างความมั่นใจในชั้นเรียนให้กับเด็กๆ โดยการใช้ทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต
 
  • World Trivia  5 – 8  ปี 
 
 
บริษัท สคิล พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 

 
โซเซียล ลิงค์
 
 
แผนที่เว็บ : หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | โปรแกรม | ตารางเรียน | โปรโมชั่น | ข่าวสาร & กิจกรรม | แกลลอรี่ | ติดต่อเรา
Copyright © 2015 SKILLPLUS.COM All Rights Reserved.