หน้าแรก เกี่ยวกับเรา โปรแกรม ตารางเรียน โปรโมชั่น ข่าวสาร & กิจกรรม แกลลอรี่ ติดต่อเรา
 
 
   
Red Scale = Class to confirm
Book Plus+ (1) = 1 time/week
(2) = 2 times/week
 
 
School Plus+ (A) = 2 times/week
(B) = 3 times/week
 
 
ตารางเรียน
 
Book Plus+
Young Readers
(1.6 - 2.6 Yrs.)
  (2) 10:00
(2) 11:00
(1) 10:00

(1) 11:00
(1) 14:00
(2) 10:00
(2) 11:00
(1) 09:30

(1) 10:00
(1) 11:00
(1) 13:00

Literate Arts
(2.6 - 5 Yrs.)
  (2) 10:30

(1) 09:30
(2) 14:30
(2) 14:30
(1) 15:30
(2) 10:00
(1) 13:00
(1) 13:00
(1) 14:30
(1) 10:30
School Plus+
Preschool 1
(2- 2.6 Yrs.)
  09:30
13:00
13:00

09:30

  09:30
14:00
 
Preschool 2
(2.6 - 3 Yrs.)
 

(A/B) 09:30 (B) 09:30 (A/B) 09:30

14:00
Pre-Primary 1
(2.6 - 4 Yrs.)
    13:00
(13:00-14:30)
13:00
(13:00-14:30)
  09:30

09:30

Pre-Primary 2
(4 - 5 Yrs.)


 

 

14:00

09:30
13:30
World Plus+
World Trivia
(5 - 8 Yrs.)


 

 

13:00

13:00

 
 
 
 
 
บริษัท สคิล พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 

 
โซเซียล ลิงค์
 
 
แผนที่เว็บ : หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | โปรแกรม | ตารางเรียน | โปรโมชั่น | ข่าวสาร & กิจกรรม | แกลลอรี่ | ติดต่อเรา
Copyright © 2015 SKILLPLUS.COM All Rights Reserved.